Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

- Phạm vị thu thập thông tin bao gồm: 

1. Tên

2. Họ và tên lót

3. Địa chỉ email

4. Điện thoại

5. Số Fax (Không bắt buộc)

6. Tên công ty 

7. Địa chỉ công ty

9. Quận, Huyện

10. Thành Phố

11. Quốc Gia

12. Xác nhận đồng ý nhận email khuyến mãi.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ laptop giá rẻ gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3- Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Văn phòng Computer giá rẻ địa chỉ: 2/93 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về info@computergiare.com  để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Computer Giá Rẻ chăm sóc khách hàng.