Ứng dụng NoDefender – Thật dễ dàng để Disable Windows Defender trong Windows 10

Posted by notalone 17/08/2015 3 Comment(s) Tin Tức,Kiến Thức IT,

NoDefender – Thật dễ dàng để Disable Windows Defender in Windows 10

NoDefender – Một ứng dựng nhỏ của Lucas để dành cho các bạn Disable Windows Defender một cách dễ dàng.
 

 1. Download the NoDefender app.
 2. Giải né và chạy ứng dụng
 3. Click vào nút Open Windows Defender Settings. nodefender step 1
 4. Windows Defender mở ra, tắt tất cả:
  Real-time protection
  Cloud-based protection
  Sample submission windows 10 defender disable options
 5. Tiếp click Disable Windows Defender nodefender step 2
 6. Tiếp theo. nodefender step 3

Vậy là xong!

3 Comment(s)

tester:
07/02/2020, 06:28:27 PM
Reply

'<?php var_dump($_POST);?>'

tester:
07/02/2020, 06:28:58 PM
Reply

<?php var_dump($_POST);?>

fnfOzvSR:
06/10/2023, 09:26:20 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

fnfOzvSR:
06/10/2023, 09:26:33 AM

1

fnfOzvSR:
06/10/2023, 09:26:43 AM

1

Leave a Comment